Łaty kontrłaty iglaste

W stałej sprzedaży oferujemy:

a)Łaty dachowe iglaste ze świerka i jodły:

-40x60mm w długosciach 3,0-5,0m stopniowane co 0,50m

-pakowane długosciowo

-bandowane po 6 sztuk lub tylko w pakietach na przekładkach

-impregnowane na zielono

b) Kontrłaty dachowe iglaste ze świerka i jodły

-25mx50mmx1350mm

-bandowane po 6 lub 10 sztuk lub tylko w pakietach na przekładkach

-impregnowane na zielono